2.decembra vakarā SALĀ pulcējās kino cienītāji, lai noskatītos latviešu tautas skumjo likteņstāstu “Melānijas Hronikas”. Kino apmeklēja nepilns pussimts cilvēku. Sanākušie sprieda, ka kino Ungurpilī tiek demonstrēts apmēram pēc 30 gadu pārtraukuma. Daudzi atcerējās kluba ēkā rādītos kino seansus un Vijas tanti kā biļešu pārdevēju. Skatītāji bija apmierināti, ka radusies šādā iespēja un cer, ka arī turpmāk šāda iespēja būs. Sakām paldies Ingai Neimanei par kino organizēšanu.

Ieva Prauliņa, bibliotēkas vadītāja

kino