Visu novembri bibliotēkā notika bērnu zīmējumu konkurss “MŪSU JAUNĀ SALA”. Lai gan jauno mākslinieku atsaucība nebija pārāk liela (konkursā piedalījās 5 bērni: Helēna Možvillo, Ance Vlašina, Gunita Džaparova, Estere Dalka un Kārlis Veinbergs), viņu iesniegtie darbiņi ir gana interesanti, tāpēc piespraužot tos pie bibliotēkas bērnu  stūrīša sienas, līdz decembra beigām nododam tos citu bibliotēkas lietotāju izvērtēšanā. Sev tīkamākajam zīmējumam ir iespēja piespraust sarkanu aplīti, tādējādi atdodot savu balsi par to. Uzvarētāju un nominācijas noteiksim mēneša beigās pie eglītes.

 

Ieva Prauliņa,

Bibliotēkas vadītāja