24.martā Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA notika LVMI SILAVA Meža Programma 2017 seminārs.

Zemāk pieejami tajā apskatītie prezentāciju materiāli:

Ekosistēmas, biotopi un aizsargājamās teritorijas (Māris Liopa)

Darba un vides aizsardzības prasības mežsaimniecībā (Jānis Švirksts)

Meža sertifikācija un tās dinamika (Jānis Švirksts)

Meža atjaunošana, ieaudzēšana un kopšana (Dace Iraids)