1. decembrī Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA notika Alojas novada uzņēmēju kopsapulce. 

Zemāk pieejamas tajā apskatītās prezentācijas:

NVA darbība 2017. gadā (Baiba Boldāne-Platace)

NVA publiskais CV un Vakanču portāls (Vanda Purmale)

“Altum” atbalsts uzņēmējiem (Olita Untāla)

LDDK projekti (Elīna Vējiņa)

Limbažu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes un uzņēmējdarbības aktivitātes (Agris Vēveris)