2018. gada 10. maijā no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala” (Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas novads)

Seminārs nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

Seminārā tiks apskatītas tēmas:

  • Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšana pašnodarbinātām personām.
  • Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem par ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā.
  • Pārskatu iesniegšanas kārtība.
  • Reģistrēšanās ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.
  • Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
  • Mikrouzņēmuma nodoklis.
  • u. c.

Lektore: Nelda Bailīte-Irmeja

Dalība pasākumā: bezmaksas

Sīkāka informācija par pasākumu: tālr. 25749131 vai rakstot e-pastu: [email protected]