Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tradicionāli rīko ikgadējo konkursu „Latvijas Labākais tirgotājs 2018”. Konkurss ir demokrātisks bezpeļņas pasākums, kura galvenais mērķis ir panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras paaugstināšanu, tirgotāju un krodzinieku profesionalitātes pieaugumu, kā arī popularizēt labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus un to darbiniekus.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Alojas novada labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus vietējo iedzīvotāju un novada viesu skatījumā.

Lūgums iesaistīties un izteikt savu viedokli! Aptaujas aizpildīšanas termiņš – 30. jūlijs.

ANKETA

Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un nodoti konkursa rīkotājam.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Alojas novada domes komercdarbības speciālisti Zani Lapšāni-Celmu – t. 25749131, [email protected]