23. un 30. augustā Būvvaldes vadītāja apmeklētājus nepieņems (atvaļinājums).

Dokumentus var iesniegt un saņemt Salacgrīvas novada domes klientu apkalpošanas centrā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.

Konsultācijas būvvaldes kompetencē esošajos jautājumos var saņemt pie būvinspektora Arta Ukasa pa t.64071996 vai, rakstot [email protected]