11. oktobrī Ungurpilī Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA” Būvvaldes vadītāja apmeklētājus nepieņems (seminārs Rīgā).