zalie_celi

Vietējo rīcību grupu starpteritoriālais forums

“Stratēģiskais projekts “Zaļie ceļi”  teritorijas attīstības instruments.”

DARBA KĀRTĪBA

2018. gada 27. novembrī plkst. 12:00

Uzņēmējdarbības atbalsta centrā “SALA”, Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads , 57.770841, 24.819835

Foruma Dalībnieki Vidzemes lauku partnerību valdes/padomes, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji. Pārstāvētās partnerību teritorijas: Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, Partnerība “No Salacas līdz Rūjai”, biedrība “Jūrkante”, biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” 

Laiks

Temats

Lektors

 11:30 – 12:00

 

Reģistrēšanās, kafija

 

12:00 – 12:05

Ievads

Evija Nagle,

Kocēnu novada dome,

Partnerība “No Salacas līdz Rūjai”,  Vidzemes lauku partnerība ”Brasla”

12:05 – 12:30

Stratēģiskie projekti.

Pieredzes stāsts: Stratēģiskais projekts “Abulas lauku partnerībā”, Tūrisma attīstības stratēģiskas nozīmes projekts Gulbenes lauku partnerībā “Sateka”

Svetlana Rozīte , biedrības “Abulas lauku partnerībā” administratīvā vadītāja, Daiga Gargurne biedrības “Sateka” administratīvā vadītāja

 

12:30 – 13:15

Zaļie ceļi”, esošā situācija, iespējas un nepieciešamības

Raitis Sijāts,

Vidzemes tūrisma asociācija Valdes priekšsēdētājs

13.15 – 13.30

“Zaļie ceļi” izveidotā infrastruktūra Interreg Igaunijas/Latvijas pārrobežu programmas projekta “Zaļie Dzelzceļi” jeb “Green Railway” ietvaros

Jānis Sijāts

Vidzemes tūrisma asociācija ES projektu vadītājs

13.30 – 14.15

“Zaļie ceļi” nākotnes vīzija. (nepieciešamības  ES projekta “Zaļie Dzelzceļi” jeb “Green Railway” pilnveidošanai un iespēju realizēšanai)

Pašvaldību attīstības nodaļu un  tūrisma speciālisti

14:15 – 14.45

“Zaļie ceļi” iespējas un labās prakses piemēri Latvijā un Eiropā

Dr.geogr. Andris Klepers (personīgi jeb Andra sagatavota prezentācija),

Asociētais profesors

HESPI pētnieks

 

14:45 – 15:00

Komentāri -diskusijas

Diāna Krūmkalna

Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta LEADER pasākumu daļas vadītājas vietniece.

Vietējo Rīcības grupu pārstāvji

15:00 – 15:30

Kafija.  Vietējo rīcības grupu valdes/padomes diskusija viedokļa noformulējumam

Vietējo rīcības grupu individuālās apspriedes

 15:30 -16.00

Vietējo Rīcības grupu viedoklis par Stratēģisko projektu “Zaļie ceļi”  iekļaušanu rīcību plānā.

 

Vietējo rīcības grupu pārstāvji

 

16.00

Foruma noslēgums

 

 

 

Kontaktinformācija:

Evija Nagle tālr. 26141003, e-pasts: [email protected]