8. janvārī Ungurpilī, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA” pašvaldības policijas vecākais inspektors Normunds Šults apmeklētājus nepieņems.