Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā- bibliotēkā SALA būs iespēja tikties ar Lauku atbalsta dienesta konsultanti Jautrīti Legzdiņu. Konsultante pieņems arī lauku platību maksājumu iesniegumus. Pieņemšanas laikus skatīt kalendārā.