27.jūnijā Salacgrīvas būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte Ineta Cīrule apmeklētājus nepieņems. Nākošā apmeklētāju pieņemšana notiks 4.jūlijā no plkst. 15.00 līdz 16.00 Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā- bibliotēkā SALA.