Informējam, ka no 29.07. līdz 11.08. Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte Ineta Cīrule būs atvaļinājumā, tādēļ apmeklēji šajā laika periodā netiks pieņemti. Steidzamos jautājumos lūdzam kontaktēties ar būvinspektoru Arti Ukasu, tālr. 64071997.