Sākot ar 27. februāri Ungurpilī, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SLALA atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības pieaugušajiem Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/028 ietvaros.

vingosana_veselibas_projekts