Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 2020.gada 28.maijā plkst. 17.00, Darbnīcu iela 2, Ungurpils, Alojas novads (SIA “Tēraudiņi”).

 

Darba kārtība:

  1. Aktualitātes uzņēmēju vidū- Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  2. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu sēžu apmeklējums– Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  3. Alojas un Staiceles pilsētu un pagastu pārvaldnieku vīzijas par turpmāku pagastu attīstību– Alojas pilsētas un pagasta pārvaldniece Zanda Aderniece, Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldnieks Rihards Būda;
  4. Par nekustamajiem īpašumiem- Inese Veinberga, SIA “Tēraudiņi”;
  5. Par Alojas novada uzņēmēju savstarpējo sadarbību– Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  6. Preču un pakalpojumu zīmes “Alojas novadā Labi darīts!” popularizēšana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  7. Alojas novada uzņēmēju kopsapulces 2020 organizēšana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  8. Alojas novada Uzņēmēju dienas 2021 organizēšana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  9. Citi jautājumi: Nākamās sēdes laiks un vieta.

 

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131,  e – pasts [email protected]