viaa

Ir  sākusies pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” piektajā kārtā, kurā nodarbinātas personas varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs.

Limbažos iespējas mācīties piedāvā SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC (Limbažu vidusskolā) un SIA BUTS (Limbažu Valsts ģimnāzijā).  Ir  gan profesionālās pilnveides, gan profesionālās tālākizglītības, gan modulārās profesionālās programmas.

 Pirmoreiz varēs apgūt 960 stundu tālākizglītības programmu “Namu pārzinis”, būs   arī  tālākizglītības programmas šuvēju un šūšanas iekārtu operatoru apmācībai (abas 480 stundas) un 4 dažādas tālākizglītības programmas metālapstrādē (480 stundas).

Pilnveidot savas zināšanas varēs  digitālā mārketinga, biznesa organizēšanas un grāmatvedības jautājumos. Tiek piedāvātas  profesionālās pilnveides programmas “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”, “Dokumentu un arhīva pārvaldība”, “Projektu vadība” un “Automatizēto siltumtīklu apkalpošana”. Ir arī divas modulārās programmas ēku būvtehniķiem – “Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde” (36 stundas) un  “Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana” (84 stundas).

Uz Salacgrīvu varēs doties tie, kurus interesē “Kokgriešana un kokgriezumu restaurācija” un “Tūrisma produktu izstrāde”. Plašs programmu piedāvājums ir Cēsīs, Valmierā, Rīgā un citviet. Viss apstiprināto mācību programmu saraksts ir  pieejams  mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

 

Pieteikties  piektajā mācību kārtā varēs  līdz 2020. gada 22. oktobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Tāpat kā līdz šim, arī piektajā kārtā mācīties varēs nodarbinātas un pašnodarbinātas personas, kuras ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Sākot ar piekto kārtu, tālākizglītības programmas apguvei nodarbinātas personas līdzmaksājums ir 5% un ir iespēja saņemt arī atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ. Pārējo izglītības programmu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā, nodarbinātas personas līdzmaksājums ir 10%. To  var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Par neskaidriem jautājumiem lūgums rakstīt e-pastā : [email protected]

plakats-abc_page-0001

Limbažu novada pašvaldības

pieaugušo izglītības koordinatore

Vaira Ābele