Būvvaldes pakalpojumus būs iespēja saņemt attālināti. Attālinātie pakalpojumi būs spējā līdz valdības paziņojumiem par ierobežojumu atcelšanu.

 

buvvalde