Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra semināru zālē 16.oktobrī atklāja ceļojošo izstādi “Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas. Izstādi atklāja Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, pasākumu kuplināja Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” un Alojas pilsētas bibliotēkas darbinieces. Izstāde būs pieejama līdz 30.novembrim.

Teksts:

Bibliotēkas Sala vadītāja Ieva Prauliņa