Oktobra un novembra mēnesī bibliotēkā aplūkojama izstāde “Jaunākais Ungurpils novadpētniecībā”. Šogad sagatavotas vairākas mapes ar interesantiem vēstures faktiem par Ungurpili, izmantojot digitalizēto laikrakstu datu bāzi Periodika.lv, kas bija brīvi pieejama pavasara pusē, pirmās Covid-19 pandēmijas laikā. Papildināts Ungurpils augu herbārijs, kā arī Ungurpils parka koku un krūmu lapu herbārijs. Kopā ar Alojas MMS audzēkņiem herbāriji papildināti ar augu, koku zaru, lapu skicēm.

Teksts:

Bibliotēkas Sala vadītāja Ieva Prauliņa