No 2021. gada 8. septembra līdz 8. oktobrim mazie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības“. Šī ir piektā projektu pieņemšanas kārta, pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 15 000 000 eiro. Atbalsts ir Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējums.

Vairāk informācijas: https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-1165