Precu un pakalpojuma zime latviesu valodaaloja_preces_eng

 

Preču un pakalpojuma zīmes mērķis ir atbalstīt Alojas novadā ražojošos un pakalpojumu sniedzošos uzņēmumus. Veicināt dažāda veida Alojas novadā saražotās produkcijas un sniegto pakalpojumu atpazīstamību, pārdošanas apjoma pieaugumu, identificējot un saistot to ar Alojas novada pašvaldības administratīvo teritoriju, tādējādi veicinot arī Alojas novada popularizēšanu.

Preču un pakalpojumu zīmes lietotāji ar būt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kura savu saimniecisko darbību veic Alojas novada teritorijā.

Preču zīmi „Alojas novadā Labi darīts!” var lietot preču un pakalpojumu noformēšanā, mārketinga materiālos, suvenīros, reprezentācijas un informatīvajos materiālos, pasākumu vizuālajā noformējumā, veidlapās, vizītkartēs, spiedogos, preču iepakojumā u.c. saskaņā ar noteikto dizainu.

 

Preču un pakalpojuma zīmes lietošanas noteikumi

Pieteikuma forma