Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori ar kampaņu “Lai svētki nebūtu tikai ķekša pēc!” aicina svētkos atbalstīt jauno uzņēmēju radītos produktus. Kampaņas mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar unikāliem un inovatīviem vietējo ražotāju produktiem, kuri savas biznesa idejas attīsta kādā no LIAA biznesa inkubatoriem. Kampaņa norisināsies no 29. novembra līdz 23. decembrim visos 12… Lasīt vairāk


Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina LEADER projektu  konkursa XI kārtu uzņēmējdarbības atbalstam Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.1. aktivitāte „Vietējās… Lasīt vairāk


Lai palīdzētu uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem Covid-19 straujās izplatības dēļ valstī noteikto ierobežojumu laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta programmu, kas paredz darbinieku darba algas, pašnodarbināto ienākumu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanu – atbalstu algu subsīdijai. To izmaksās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un pieteikumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) gan par oktobri, gan novembri varēs iesniegt, sākot ar… Lasīt vairāk


Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes reģiona nodaļa organizē LTRK VIDZEMES BIZNESA DIENA TIEŠSAISTĒ 23.NOVEMBRĪ TĒMA: AR KO JĀRĒĶINĀS BIZNESAM TUVĀKAJĀ NĀKOTNĒ                                       PASĀKUMA atklāšana:  14:00 – 14:05        Uldis Misiņš – LTRK Vidzemes reģionālās padomes priekšsēdētāja vietnieks,                          … Lasīt vairāk


ATZINĪBU SAŅEM LABĀKIE LVM KOKMATERIĀLU PĀRVADĀTĀJI 2020. GADĀ Novērtējot uzticamus un atbildīgus sadarbības partnerus, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) jau ceturto gadu pasniedz atzinības balvas kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. Šogad esošajām balvu kategorijām “Stabilitāte”, “Iespējas” un “Par sadarbību” piepulcējas jauna individuāla atzinības balva “Kokvedēja vadītājs 2020”. Kategorijā “Kokmateriālu pārvadātājs 2020” kategorijā “Stabilitāte” – par sadarbību ilgtermiņa… Lasīt vairāk


Limbažu novada domes 2021.gada 28.oktobra sēdē tika pieņemts lēmums “Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam 1.redakcijas un Attīstības programmas 2022.-2028.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (lēmums Nr.357 (protokola Nr.8, 3. §)). Publiskās apspriešanas laiks abiem attīstības plānošanas dokumentiem noteikts no 12.novembra līdz 17.decembrim. Tās laikā interesentiem ir iespēja: iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem, piedalīties sabiedriskajā apspriedē – tiešsaistes formā, sniegt savus… Lasīt vairāk


Alojas Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA pakalpojumi tiek sniegti TIKAI ATTĀLINĀTI, sazinoties ar SALA vadītāju SABĪNI STŪRI, tālr. +371 25749131, e-pasts: [email protected] vai SALA projektu koordinatori ZANI LAPŠĀNI-CELMU, tālr. +371 25716927, e-pasts: [email protected] Alojas pilsētas bibliotēkas struktūrvienība “Bibliotēka “SALA”” apmeklējumiem SLĒGTA. Saziņai: [email protected]   Par epidemioloģisko drošību atbildīgās personas: Alojas Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja SABĪNE STŪRE Tālr. +371 25749131, E-pasts: [email protected] Alojas… Lasīt vairāk


Līdz 30.novembrim tiks veiktas uzņēmēju un patērētāju aptaujas par vietējiem preču zīmoliem un produkciju. Aptauju mērķis ir noskaidrot potenciālo un esošo patērētāju viedokli par līdz šim lietotajiem vietējiem preču zīmoliem (“Labi darīts Alojas novadā”, “Ražots Limbažu novadā”, “Radīts Salacgrīvas novadā”/ “Radīts piejūrā”), kā arī noskaidrot viedokli par nepieciešamību veidot jaunu, vienotu vietējās produkcijas zīmolu Limbažu… Lasīt vairāk