26.03.2020. domes sēdē Alojas novada domes deputāti, atbalstot aktīvās Alojas novada nevalstiskās organizācijas, ir lēmuši par projekta konkursa izsludināšanu. Konkursa mērķi: Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un veidošana; Vides aizsardzība un labiekārtošana; Veselīga dzīvesveida veicināšana; Jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā; Nacionālo kultūras biedrību atbalsts un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas veicināšana; Mūžizglītības nodrošināšana; Alojas novada… Lasīt vairāk


26.03.2020. domes sēdē Alojas novada domes deputāti, atbalstot aktīvos iedzīvotājus, ir lēmuši par projekta konkursa “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā” izsludināšanu. Konkursā Alojas novada dome atbalstīs vienu uzvarētāju, kuram piešķirt grantu EUR 2 500 apmērā! Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kura apņemas nodibināt un reģistrēt Komercreģistrā komersantu  un uzsākt komercdarbību Alojas novadā! Pieteikumus projekta konkursam… Lasīt vairāk


Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Ministru kabinets (MK) izdevis rīkojumu, kas paredz ierobežot iedzīvotāju pulcēšanos, kas varētu veicināt koronavīrusa Covid- 19 izplatību, Alojas novada pašvaldības vadība uzdevusi iestāžu vadītājiem ievērot MK izdoto rīkojumu un līdz 14. aprīlim pārtraukt klātienes mācību procesu novada skolās, nodrošinot iespēju mācību procesu nodrošināt attālināti. Par to, kā tiks organizēts attālināts mācību process,… Lasīt vairāk


Biznesa izmēģinājumu laboratorija ir Vidzemes augstskolas iniciēts projekts, kurš jau vairākus gadus ir noticis Vidzemes Augstskolā. Taču jau otro gadu Alojas novada domei ar Vidzemes augstskolu ir veiksmīga sadarbība. Sadarbības rezultātā Biznesa izmēģinājumu laboratorijas aktivitātes tiek organizētas kopīgi gan Vidzemes Augstskolā, gan Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā- bibliotēkā SALA. Aktivitātēs piedalās gan interesenti no Vidzemes… Lasīt vairāk


Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas tika plānota 2020.gada 19. martā plkst.16.00, Darbnīcu ielā 2, Ungurpilī, Alojas novadā (SIA “Tēraudiņi”) ATCELTA! Darba kārtība: Aktualitātes uzņēmēju vidū- Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”; Uzņēmēju sadarbība ar skolām – Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja; Par nekustamajiem īpašumiem- Inese Veinberga, SIA “Tēraudiņi”; Citi jautājumi: Nākamās sēdes laiks un vieta. Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne… Lasīt vairāk


10.martā, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centā – bibliotēkā SALA notiks mācības. Sakarā ar mācībām 10.martā SALA apmeklētājiem slēgta. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.… Lasīt vairāk


6.martā, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centā – bibliotēkā SALA notiks Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme. Sakarā ar sanāksmi 6.martā SALA apmeklētājiem slēgta. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.… Lasīt vairāk


Aicina uzņēmējus piedalīties NatureBizz – Uzņēmējdarbības veicināšana zaļās ekonomikas izaugsmes ietvaros darba seminārā š.g. 5.martā Ungurpilī, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA. Semināra programma: 9.45 – Reģistrācija, kafijas pauze, nelielas brokastis 10.00 – Nodarbības par Zaļās ekonomikas tēmu – Zaļie uzņēmēji starptautiskā vidē, Zaļo mikrouzņēmēju piegādes ķēžu pārvaldība, diskusijas 13.00 – Pusdienas Šita&Ke un uzņēmuma apskate… Lasīt vairāk


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2020. gada pavasara uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai. No 2020. gada 1. marta līdz 20. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā piecpadsmit LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā – Bauskā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā,… Lasīt vairāk


Uzņēmēju konsultatīvā padome nolēma 20.februārī organizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz Smiltenes novadu, lai gūtu pieredzi nekustamo īpašumu jautājumā. Kā jau tika ziņots iepriekš, Uzņēmēju konsultatīvā padome pašreiz ir noteikusi sev divus darbības virzienus. Viens virziens ir uzņēmēju un skolu sadarbības veicināšana, izveidošana, bet otrs-  pārdodamo un izīrējamo nekustamo īpašumu popularizēšana Alojas novadā. Pieredzes apaiņa tika apvienota… Lasīt vairāk