valer_pasvaldiba

 

Voleras pašvaldība Norvēģijā (Våler kommune) kā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas SALA projekta partneris piedalījās publicitātes pasākumos un būvniecības laikā sniedza konsultācijas energoefektivitātes jautājumos.

 

 

sadarbÄ«bas_ligumsBurtnieku, Mazsalacas un Salacgrīvas pašvaldības

2014.gada 31.janvārī Staicelē tika parakstīts sadarbības līgums “No Burtnieka līdz jūrai” starp Alojas, Burtnieku, Mazsalacas un Salacgrīvas novadu pašvaldībām. Puses vienojās par savstarpēju sadarbību dažādās pašvaldību attīstību veicinošās jomās: tūrisma, vides un dabas aizsardzības, kopīgas infrastruktūras, uzņēmējdarbības atbalsta, NVO, kultūras, sporta un citās jomās, kā arī Salacas un Burtnieka ezera apsaimniekošanas un aizsardzības jautājumos.

 

aloja_starkelsenSIA “Aloja-Starkelsen” ir uzņēmums ar senām tradīcijām un Zviedrijas zemnieku kapitālu, dibināts 1991.gadā uz senas kartupeļu cietes rūpnīcas bāzes, kas darbojās Ungurpilī kopš 1937.gada. „Aloja-Starkelsen” šo gadu laikā ir kļuvis par lielāko kartupeļu cietes ražotāju Baltijas valstīs, kā arī par vienu no lielākajiem bioloģiskās kartupeļu cietes ražotājiem pasaulē. Uzņēmumā tiek ražoti arī sausie deserti un pārtikas piedevas, arvien vairāk attīstot un paplašinot bioloģisko produktu līniju.

Līdz ar pašu ražotajiem produktiem, “Aloja-Starkelsen” Baltijas valstīs izplata vairāku Eiropas vadošo pārtikas piedevu ražotāju produktus – želatīnu, olu pulveri, pektīnus u.c.

Adrese: Joglas iela 2, Ungurpils, Alojas pagasts,

Alojas novads, LV-4064

Tālrunis: +371 64031730

E-pasts: [email protected]

Plašāka informācija: http://alojas.lv/

via

 

Vidzemes augstskola (ViA) dibināta 1996.gadā. ViA ir starptautiski atpazīstama reģionāla augstākās izglītības, zinātnes, zināšanu pārneses un ideju līderības platforma, kas piedāvā digitālā laikmeta ekosistēmu daudzpusīgām iespējām profesionālās augstākās izglītības iegūšanā un starpdisciplināras pētniecības veikšanā, proaktīvi atbildot uz sabiedrības izaicinājumiem.

Alojas novada pašvaldības vadība un darbinieki ir tikušies ar ViA Zināšanu un tehnoloģiju centra (ZTC) direktoru Kasparu Osi un Padomnieku konventa locekli, Finanšu eksperti Inesi Vīksnu, pārrunājot un izvērtējot sadarbības iespējas jaunu uzņēmumu radīšanas un mūžizglītības jomā.

Secināts, ka nepieciešama arī tālāka diskusija par ViA un Alojas novada sadarbības paplašināšanu un realizēšanu. Starp pusēm regulāri notiek informācijas apmaiņa, pagaidām galvenokārt par kopīgas mūžizglītības kursu platformas izveides gaitu.

 

klaidonu_bralibaPasaules latviešu klaidoņu brālība 

Saskaņā ar statūtiem Pasaules latviešu klaidoņu brālībai ir vairāki mērķi: saliedēt individuālos ceļotājus vienotā organizācijā; popularizēt individuālu ceļošanu kā aizraujošu atpūtas veidu; izplatīt individuālai ceļošanai nepieciešamo pieredzi un iemaņas, kā arī veicināt radošu sadarbību starp ceļošanā ieinteresētām fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs.  Savukārt galvenie uzdevumi ir iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar dažādām pasaules zemēm, šo zemju dabu, vēsturi un tajās dzīvojošo tautu daudzveidīgo kultūru;iesaistīt iedzīvotājus individuālā ceļošanā un ar šo atpūtas veidu saistītajās sabiedriskajās aktivitātēs; rīkot individuālai ceļošanai veltītus saietus,tematiskus vakarus un izglītojošus seminārus; veicināt un ņemt dalību informatīvo materiālu, tajā skaitā bukletu un grāmatu izdošanā; atbalstīt citu organizāciju rīkotos ceļošanas propagandas pasākumus.

Pasaules latviešu klaidoņu saiets ik gadu jūnija otrā piektdienā notiek Alojas novadā.

 

ltrkLatvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

LTRK ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kura apvieno 1 367 uzņēmumus, 47 nozaru asociācijas, 9 pilsētu uzņēmēju klubus un 11 citas uzņēmēju apvienības. LTRK biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2013.gadā pārsniedza 13,5 miljardus eiro. LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. LTRK darbojas trīs jomās: 1) uzņēmējdarbības vide 2) uzņēmumu konkurētspēja 3) eksports.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma – vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) – biedre. Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevalstiskajām organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80 gadus.