Iestādē iespējams organizēt un īstenot dažādus motivācijas, apmācības un kultūras pasākumus, kā arī pieejamas attālinātā darba vietas. Vairāk informācijas par piedāvātajām iespējām un pakalpojumu izcenojumiem zemāk.

Ekskursijām, pasākumu organizēšanai un centra piedāvātajiem telpu nomas pakalpojumiem nepieciešams savlaicīgi (vismaz trīs dienas iepriekš) pieteikties, sazinoties ar centra darbiniekiem.

 

BŪVVALDE

Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja Ineta Cīrule 

Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 15:00 līdz 16:00

*Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

Kontaktinformācija:

Būvvaldes vadītāja Ineta Cīrule (29343086, [email protected])

Būvinspektors Artis Ukass (29457785, [email protected])

 

AS “ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJA “ALTUM”” KONSULTĀCIJAS
 

SALĀ ir iespējams saņemt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” konsultācijas pēc iepriekšējas pieteikšanās pa zemāk minēto kontaktinformāciju. Ar esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, kā arī topošajiem uzņēmējdarbības uzsācējiem un citiem interesentiem tiksies konsultante Linda Zaķe. 

Kontaktinformācija:

tālr. 25482189

e-pasts: [email protected]

 

SALA PAKALPOJUMI

 

  • Pasākumi (semināri, konferences, zinātnes pasākumi, biznesa tikšanās, telpas citiem sadarbības partneru rīkotajiem pasākumiem);
  • Attālinātās darba vietas (darbinieks vai līguma izpildītājs veic savus darba pienākumus neatkarīgi no tā darba devēja vai pasūtītāja atrašanās vietas. Strādājot SALA attālināto darba vietu telpās ir iespēja veidot jaunus kontaktus, konsultēties ar pašvaldības darbiniekiem, iegūt vērtīgu informāciju, piemēram, izmantojot ēkā esošo bibliotēku u.tml.);
  • Biznesa inkubatori jauniešiem un jaunajiem uzņēmējiem (uzņēmējiem tiek piedāvātas telpas un dažādi pakalpojumi – mārketinga izstrāde, biznesa plāna pilnveidošana, tirgus izpēte u.c.);
  • Bibliotēkas pakalpojumi;
  • Nevalstisko organizāciju tikšanās un sadarbības vieta;
  • Jauniešu centrs (vasaras skola, nometnes, radošas nodarbības, atbalsts biznesa ideju attīstībai/kultūras projektiem/sociāliem projektiem);
  • Tūrisma informācijas punkts.

 

SALA pakalpojumu cenrādis

sala-nolikums-page-3