Dibināta: 2014. gada 11. jūnijā

Otrais sastāvs ievēlēts 2015. gada 15. jūlijā

Trešais sastāvs ievēlēts 2017. gada 1. decembrī

Ceturtais sastāvs ievēlēts 2019.gada 19.septembrī

 

Kopā darbojas 11 padomes locekļi – 9 uzņēmēji un 2 pašvaldības pārstāvji.

 

Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs: Andris Līvs (SIA “ELKOMS I”)

Padomes priekšsēdētāja vietniece: Ilze Ozola (Saimnieciskās darbības veicēja)

Alvis Bondars (ZS “Priedītes”)

Edgars Eglītis (SIA “upeslaivas.lv”)

Ilze Caune (SIA „Aloja-Starkelsen”)

Inese Veinberga (SIA “Tēraudiņi”)

Linda Neļķe (ZS “Klētnieki”)

Māris Siktārs (SIA “Draugu dārzs”)

Toms Prokopovičs (ZS “Strautmaļi”)

 

Pašvaldības pārstāvji padomē:

Gunita Meļķe – Kažoka (Nekustamo īpašumu speciāliste)

Jana Mošura (Attīstības nodaļas vadītāja)

 

jauna-padome-002

 

PROTOKOLI

 

Padomes sēžu organizatorisko un tehnisko sagatavošanu veic Alojas uzņēmējdarbības centra vadītāja Sabīne Stūre, tālr. 25749131, e-pasts [email protected] Padomes sēžu protokolēšanu veic Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra Sala projektu koordinatore Zane Lapšāne-Celma, tālr. 25749131, e-pasts [email protected]