Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padome dibināta 2014.gada 11.jūnijā. Otrais padomes sastāvs
ievēlēts 2015.gada 15.jūlijā, trešais – 2017. gada 1. decembrī.

 

Padomē darbojas 11 cilvēki – 9 uzņēmēji un 2 pašvaldības pārstāvji:

Alvis Bondars (SIA „Draugu Dārzs”)

Andrejs Lācis (Pašnodarbināta persona) – padomes priekšsēdētājas vietnieks

Gunita Meļķe – Kažoka (Alojas novada domes Nekustamo īpašumu speciāliste)

Ilze Caune (SIA „Aloja-Starkelsen”)  

Inga Možvillo (SIA „Saldo I.M.”) – padomes priekšsēdētāja

Kristīne Brūvere (SIA „MKM GRUPA”)

Māris Siktārs (SIA „Draugu Dārzs”)

Normunds Minalto (z/s „Sunīši”)

Marika Kamale (Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja)

Uldis Rumba (z/s “Teterīši”)

Viola Ķikute (SIA “Alewood”)

Padomes sēžu organizatorisko un tehnisko sagatavošanu, kā arī Padomes sēžu protokolēšanu veic Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma, tālr. 25749131, e-pasts [email protected]