18.martā Alojas novada Ungurpils ciemā, topošajā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas SALA (turpmāk – SALA) būvlaukumā notika svinīgā pamatakmens likšanas ceremonija. Tā pulcēja teju 80 viesu, tostarp projekta partnera Voleras pašvaldības Norvēģijā pārstāvi, AS „Tretorget” valdes locekli Josteinu Takli (Jostein Takle), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjus, kas snieguši konsultatīvu atbalstu darbā pie projekta idejas realizēšanas, projektā atbildīgos būvniecības nozares speciālistus, kaimiņu pašvaldību vadītājus, uzņēmējus, sadarbības partnerus, pašvaldības darbiniekus un iedzīvotājus.

Klātesošos vispirms uzrunāja J.Takle, sveicot ar nozīmīgo soli ceļā uz projekta īstenošanu. Viņš nolasīja Voleras pašvaldības mēra Lises Bergeres Svenskeru (Lise Berger Svenkerud) kundzes vēstījumu: – Mēs sirsnīgi apsveicam Alojas novada pašvaldību ar “Salas” ēkas būvniecību. Ar nākotnes ēku. Ar ēku, kurā nozīmīga ir siltumnīcas efekta emisijas samazināšana, bet vienlaikus liela vērtība piešķirta estētikai un lietderīgi izmantotai videi. Mēs Voleras pašvaldībā esam gandarīti būt saistīti ar “Salu” un ceram mācīties no jūsu pieredzes nākotnes ēku būvēšanā. Kaut gan Volera ir maza pašvaldība ar mazāk nekā 4000 iedzīvotāju, tuvākajā nākotnē esam iecerējuši vairākus svarīgus celtniecības projektus, un jūsu pieredze mums lieti noderēs. Šī vēstule kopā ar Voleras ģerboņa spraudni un nelielu Norvēģijas karodziņu, kas ielikts “Salas” pamatakmenī, ir apliecinājums Alojas un Voleras sadarbībai projektā. Mūsu pašvaldība vēlreiz vēl veiksmi un ceru, ka šis projekts būs liels ieguvums Ungurpils iedzīvotājiem un Alojas novada pašvaldībai.

Sveicieniem pievienojās VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis, būvnieku SIA “Monum” projektu vadītājs Dmitrijs Jansons un apgāda “Jumava” pārstāve, valodniece Vineta Poriņa. Viņa pasniedza arī “Jumavas” vadītāja un novadnieka Jura Visocka parakstītu apliecinājumu par grāmatu dāvinājumu topošajai bibliotēkai.

Pirms svinīgās ceremonijas kulminācijas – pamatakmens jeb kapsulas ielikšanas pamatos, pasākuma dalībniekus uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda: – Es izsaku ļoti sirsnīgu pateicību visiem tiem cilvēkiem, kuri bijuši kā labie gariņi, kuri domāja labas domas, lai šis projekts realizētos. Tas ir veiksmīgas sadarbības piemērs, patiesībā īsts veiksmes stāsts. Ja no idejas līdz reālām darbībām var nonākt nepilnu četru gadu laikā, par to var tikai sapņot. Vēlreiz visiem par to saku paldies un ceru, ka klātesošie būs gan šīs ēkas apmeklētāji, gan ar savām idejām un darbībām veidos ļoti veiksmīgu sadarbību nākotnē, jo ēka ir tikai ēka, bet pats galvenais ir to piepildīt ar labām domām un attīstību. Šodien ir zīmīgi laikapstākļi – migla, sniegs, bet galu galā tomēr saule. Tikpat mainīgi un reizēm grūti mums ir bijis ceļā uz šī projekta īstenošanu, bet nu ir skaidrs, ka rezultāts būs veiksmīgs.

Priekšsēdētājs nolasīja arī Alojas novada vēstījumu:  vestijums_sala Kapsulas izgatavotājs ir ungurpilietis Jēkabs Zābers. Tieši viņš to pasniedza priekšsēdētājam. Piepildot kapsulu, abu pašvaldību vēstījumiem tika pievienoti Latvijas un Norvēģijas valstu karogi, Alojas novada un Voleras ģerboņi un Alojas novada pašvaldības laikraksta “Alojas Novada Vēstis” 2016.gada 15.marta numurs. Josteins Takle (Jostein Takle) AS „Tretorget” vārdā ievietošanai kapsulā bija sagatavojis arī elektronisko atmiņas karti ar informāciju, kura sanākušajiem palika noslēpumā. – To uzzināsim vienīgi pēc vairākiem simtiem gadu, ja kādam laimēsies šo karti atrast un atšifrēt, – viņš teica. Pirms guldīt kapsulu ēkas pamatos, to no rokas rokā cits citam padeva ikviens pasākuma apmeklētājs, ieliekot pamatakmenī savas labās domas. Pamatakmens likšanā piedalījās arī topošās ēkas saimnieces – pašvaldības komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne – Celma un Ungurpils bibliotēkas vadītāja Ieva Prauliņa.

Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2016.gada 31.decembris, taču ēka durvis vērs jau rudenī, uzsākot darbu kā uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra, ko izmantos esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, vietējās sabiedrības aktivizēšanai. Tāpat ēkā tiks izvietota mūsdienīga bibliotēka.

SALA būvniecība notiek atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēkas standartiem, celtniecības procesā izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus. Enerģiju ēkas apsildīšanai nodrošinās atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas – dziļurbuma siltumsūknis un saules kolektori. Objekta būvdarbu norisei aicinām tiešsaistē sekot līdzi pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā Kā top uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka SALA?

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklāta konkursa “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) finanšu instruments. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 891 382,80 EUR, no tām EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums – 664 610,05 EUR, Alojas novada domes līdzfinansējums – 226 772,75 EUR.

Zane Landsmane

Alojas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistes

teksts un foto

gerboni