29.aprīlī noslēgusies viena no projekta „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „Sala”” (turpmāk – projekts) īstenošanas aktivitātēm – Alojas novada domes organizēta projekta uzsākšanas konference. Alojas kultūras namā pulcējās teju 60 apmeklētāju, tostarp Alojas novada un kaimiņu pašvaldību vadītāji, attīstības plānošanas speciālisti un projektu vadītāji, būvvalžu pārstāvji, bibliotēku speciālisti, uzņēmēji, NVO pārstāvji un citi interesenti, kā arī projekta partneri no Voleras pašvaldības Norvēģijā. Klātesošie tika iepazīstināti ar projekta mērķiem, galvenajām aktivitātēm, enerģijas patēriņa samazināšanas lomu CO2emisijas samazināšanā un vides ilgtspējas nodrošināšanā, ēku siltināšanas un pasīvo ēku vides un ekonomisko efektu, bibliotēku jaunajām funkcijām mūsdienu sabiedrībā un citiem saistošajiem jautājumiem.

Konferenci ar uzrunu ievadīja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, neslēpjot gandarījumu par to, ka sen lolotā iecere nu ieguvusi pavisam reālu veidolu. Sanākušos uzrunāja arī Voleras pašvaldības plānošanas direktors Asgeirs Rustads (Asgeir Rustad) un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) ministra padomniece Daiga Kalnbērziņa.

Prezentācijas sniedza pārstāvji no Alojas novada domes, projekta partneri no Voleras pašvaldības, SIA „HUMA arhitektu studija” un citām institūcijām.

Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklāta konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ietvaros, un to līdzfinansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments. Par finanšu instrumenta programmas aktualitātēm informēja VARAM Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vecākā eksperte Nataļja Anžāne un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) Projektu atbalsta departamenta Valsts un citu finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vecākā eksperte Lelde Laiviņa. Pēc tam sekoja A.Rustada prezentācija par Voleras pašvaldību un Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieces attīstības jautājumos Daces Vilnes sagatavotā informācija par projektu. Konferences pirmo daļu ar tehniskā projekta apskatu un energoefektivitātes aspektu izklāstu noslēdza SIA “HUMA arhitektu studija” arhitekti Nataļja un Jānis Skaņi, un energoauditore Ruta Vanaga.

Vēlāk sekoja Norvēģijas viesu stāstījums par energoefektīvu koka ēku būvniecības pieredzi un koka ēku konkurētspējas paaugstināšanas aspektiem šajā valstī, par ko pastāstīja uzņēmuma AS „Asplan Viak” eksperts, arhitektu grupas vadītājs Kristians Irgens (Christian Irgens) un AS „Tretorget” valdes loceklis Josteins Takle (Jostein Takle). Konferences noslēgumā Latvijas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku un arhīva nodaļas vadītājs Jānis Turlajs iepazīstināja ar aktuālajām tendencēm Latvijas bibliotēku darbībā uzņēmējdarbības atbalstam.

– Tas, par ko šodien runājām, ir ļoti svarīgs un mums visiem interesants. Pateicos sadarbības partneriem un lektoriem, jo viņiem izdevās koncentrētā un pārskatāmā veidā sniegt daudz zināšanu un ierosmes. Ceru, ka tas viss dos stimulu turpināt strādāt pie projekta īstenošanas tikpat aktīvi un veiksmīgi arī turpmāk. Esmu pārliecināts, ka nākamā gada aprīlī tiksimies konferencē jaunajās „Salas” telpās, – konferences noslēgumā teica V.Bārda.

Jau ziņots, ka šī gada 1.aprīlī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda parakstīja līgumu ar Valsts reģionu attīstības aģentūru par projekta „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „Sala”” (turpmāk – „Sala”) īstenošanu. Tas paredz līdz 2016.gada 30.aprīlim novadā izveidot bibliotēku un radīt uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru, kuru izmantos esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, kā arī vietējās sabiedrības aktivizēšanai. Viens no mērķiem ir „Salas” būvniecība atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēkas standartiem, būvniecības procesā izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus. Galveno projekta aktivitāšu rezultātā tiks uzcelta jaunbūve, veikta apkārtējās teritorijas labiekārtošana, organizētas konferences, semināri un citi publicitātes pasākumi.

 

Zanes Šlendakas

Alojas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistes

teksts un foto

gerboni