2015.gada 1.aprīlī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda parakstīja līgumu ar Valsts reģionu attīstības aģentūru par projekta „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „Sala”” (turpmāk – SALA) īstenošanu. Tas paredz līdz 2016.gada 30.aprīlim novadā izveidot bibliotēku un radīt uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru, kuru izmantos esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, kā arī vietējās sabiedrības aktivizēšanai.

Alojas novada dome šī gada 29.aprīlī Alojas kultūras namā organizē projekta uzsākšanas konferenci, kurā aicināti piedalīties pašvaldību vadītāji, attīstības plānošanas speciālisti un projektu vadītāji, būvvalžu pārstāvji, bibliotēku speciālisti, uzņēmēji un NVO pārstāvji. Konferencē prezentācijas par projekta mērķi un galvenajām aktivitātēm sniegs pārstāvji no Alojas novada domes, projekta partnera Voleras pašvaldības Norvēģijā, SIA “HUMA arhitektu studija” un citām institūcijām.

Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklāta konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 891 382,80 EUR. No tām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 664 610,05 EUR, savukārt Alojas novada domes līdzfinansējums – 226 772,75 EUR.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniegusi konsultatīvu atbalstu darbā pie projekta idejas realizēšanas. Viens no mērķiem ir SALA būvniecība atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēkas standartiem, būvniecības procesā izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus. Enerģiju ēkas apsildīšanai plānots nodrošināt, izmantojot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas – dziļurbuma siltumsūkni, saules elektrostaciju un saules kolektorus. Voleras pašvaldība Norvēģijā kā projekta partneris piedalīsies publicitātes pasākumos un būvniecības laikā sniegs konsultācijas energoefektivitātes jautājumos.

Galveno projekta aktivitāšu rezultātā tiks uzbūvēta jaunbūve ar kopējo apsildāmo platību 526,2 m2, kuras siltumenerģijas patēriņš ekspluatācijas laikā uz apkurināmo telpu platību nepārsniegs 14,6 kWh/m2 gadā. Veiks arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, organizēs divas konferences, semināru, ievietos sešas publikācijas laikrakstos, kā arī tiks sagatavotas trīs preses relīzes un uzturēta informācija pašvaldības interneta vietnē www.aloja.lv. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā pie ēkas izvietos plāksni un ēkā uzstādīs informatīvu stendu.

 

Zane Šlendaka

Alojas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

gerboni