23.novembrī bibliotēkā SALA notika ļoti interesanta tikšanās. Tās organizators bija ungurpilietis Andrejs Hansons. 9.novembrī SALĀ notika Ungurpils Dzirnavezera peldošajām salām un Alojas novadam veltīta prezentācijas materiālu komplekta – pastkartes, pastmarkas un aploksnes – atklāšanas pasākums, kas bija A.Hansona ieceres, projekta “Sala dodas pasaulē” (īstenots sadarbībā ar biedrību “Ungurpils ezera saimnieks” Alojas novada pašvaldības izsludinātajā nevalstisko organizāciju projektu konkursā) noslēgums. Pēc laikrakstā “Liesma” ievietotās publikācijas par šo pasākumu, interese radusies valmieriešiem, māsai un brālim Ukasiem (dzimuši ungurpilieši). Viņiem radās vēlme tuvāk izpētīt dzimtas vēsturi, tāpēc, sazinājušies ar A.Hansonu, devās ceļā uz Ungurpili. Un tā bibliotēkas mājīgajās telpās, piedaloties arī tās vadītājai Ievai Prauliņai, pie tējas tases aizsākās interesanti atmiņu stāsti. Sarunās atklājās, cik bagāta ir Ungurpils un tās skolas vēsture, cik daudzu, kuplu ģimeņu aizsākumi meklējami tieši šeit, cik daudzveidīga tolaik bijusi Ungurpils saimnieciskā darbība. Ir palikuši pavisam nedaudzi šo vērtīgo atmiņu liecinieki, daudzi savas vecumdienas vada tālu prom no dzimtenes – ārzemēs. Ungurpilī ir vairāki cilvēki, kas varētu palīdzēt veidot interesantus vēstures stāstus. Raisoties sarunām, tika spriests, ka darbs jāturpina, jānāk visiem kopā, jāpieraksta vēstures liecības, elektroniski jāsaglabā fotogrāfijas. A.Hansons šo pirmo un turpmākās tikšanās saista ar skaistu ideju. Šo vēstures liecinieku atmiņas varētu būt pamats viņa domās jau izlolotajai grāmatai “Ungurpils stāsti”.

 

Ieva Prauliņa,

Bibliotēkas vadītāja