silava-meza-programma24.martā Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA notiks LVMI SILAVA Meža Programma 2017 seminārs. Tas ir bezmaksas. Tālrunis informācijai un pieteikšanās: 25749131 (Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma), 25414008 (Māris Liopa, LMSP priekšsēdētājs, LVMI Silava Meža Programmas vadītājs).

Pieteikšanās veidlapa

 

SEMINĀRA PROGRAMMA

24.marts

Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā

SALA

Temati:

Meža atjaunošana, ieaudzēšana un kopšana

Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas

Meža sertifikācija

Darba un vides aizsardzība mežsaimniecībā

10.45 – 11.00

Ierašanās, reģistrācija, kafija

 

11.00 – 11.05

Semināra ievads. LVMI Silava izglītības programma meža nozarei nozīmīgu sabiedrības interešu grupu izglītošanai.

LVMI “Silava” Meža Programmas vadītājs

Mg.Māris Liopa

11.05 – 12.00

Meža atjaunošana, ieaudzēšana un kopšana.

“Meža Projekti” pārstāve, meža īpašniece Dace Iraids

12.00 – 13.00

Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas. Vides aizsardzība – problēmas un risinājumi Latvijā un ārzemēs. Sabiedrības interešu ievērošana. Juridiskie aspekti.

 Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs

Mg.Māris Liopa

13.00 – 13.15

Kafijas pauze, diskusija

 

13.15 – 14.15

Meža sertifikācijas veidi, standarti un principi.  Vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšana apsaimniekojamā teritorijā. Ieguvumi no meža sertifikācijas.

Latvijas Mežu sertifikācijas padomes izpilddirektors, sertifikācijas sistēmu auditors

Mg.Jānis Švirksts

14.15 – 15.00

Darba un vides aizsardzība mežsaimniecībā.

Latvijas Mežu sertifikācijas padomes izpilddirektors, sertifikācijas sistēmu auditors

Mg.Jānis Švirksts