Līdz kārtējam Pasaules latviešu klaidoņu brālības saietam, kas 9.jūnijā tiek rīkots Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA (turpmāk SALA), Ungurpils ezera krastā, ir atlikušas vien 86 dienas. Lūdzam pārliecināties, vai 9.jūnija pasākums Ungurpilī ir atzīmēts Jūsu aktivitāšu kalendārajā plānā. Būsim gandarīti, ja Jūs atradīsiet iespēju ar savu klātbūtni kuplināt šo tradicionālo kopā sanākšanu vasaras ieskaņā.

Īsumā par pasākuma norisi. Pirms saieta 18:00 brālības biedri pulcēsies atceres brīdī Alojas kapsētā pie brālības dibinātāja, slavenā ceļotāja Džeimsa Krogzemja atdusas vietas. Pasākuma oficiālā daļa sāksies 19:00 ar jaunās grāmatas “Ar plinti plecā pasaulē” prezentāciju. Sekos stāstījumu kaleidoskops “Pasaules klaidoņi ūdens pasaulē”, kurā laivotāji Kārlis Bardelis un Gints Barkovskis, sērfotāja Laima Žubule, kaitbordiste Aija Ambrase un niršanas instruktors Jānis Ozoliņš dalīsies iespaidos par saviem ekstrēmajiem piedzīvojumiem pasaules okeānos un jūrās. Oficiālās daļas noslēgumā paredzēta Ziemeļvidzemes reģiona skolēnu konkursa “Neklātienes ceļojums” uzvarētāju sveikšana. 21:00 saieta dalībnieki pārcelsies uz Ungurpils ezera krastmalu, kur viņus gaidīs izklaidējoša programma, tradicionālais zupas katls, izsole un dejot mīļotājiem zaļumballe līdz pat rītam. Līdztekus SALA telpās interesentiem būs iespēja noskatīties filmas un foto izlases par brālības biedru veiktajiem ceļojumiem.

 

Pēteris Strubergs,

Pasaules latviešu klaidoņu brālības prezidents