10. novembrī plkst. 12.00 radošā darbnīca “Pērļošanā”

perlosana-001