Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM),  Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) un VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) aicina uz praktisku tīmekļsemināru

 

“E-adrese – centrālais digitālās transformācijas elements”

 

Semināra mērķis: sniegt praktiskas atbildes un demonstrēt piemērus, lai veicinātu sabiedrības izpratni par e-adresi kā centrālo digitālās transformācijas elementu, tajā skaitā rosinot valsts iestāžu un pašvaldību darbiniekus iesaistīties digitālo pakalpojumu popularizēšanā, informējot sabiedrību par e-adreses iespējām un pielietojumu.

Mērķauditorija: valsts iestāžu un pašvaldību iestāžu darbinieki un vadītāji (IT, lietvedība, sabiedriskās attiecības, klientu apkalpošanas speciālisti u.c.)

Vēstījumi:

  • Digitālās transformācijas viens no centrālajiem elementiem, ar digitālu komplektu aprīkots iedzīvotājs un uzņēmējs (identifikācijas rīki un e-adrese saziņai ar valsti)
  • Kopīgs mērķis – veicināt pakalpojumu saņemšanu digitāli, proaktīvi informējot un piedāvājot digitālu pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem un īpaši uzņēmējiem iespēju.
  • Oficiālā elektroniskās adrese ir primārais kanāls saziņai ar iedzīvotājiem.
  • Visas iestādes, t.sk pašvaldības), visi iestāžu darbinieki ir informācijas nesēji par e-adreses lietošanu, ieguvumiem.

 

Norises laiks:  otrdiena, 03.11.2020 no pl 10.00 līdz 12.00

Norises vieta: Tiešsaistē, MS Teams vidē

Kontaktpersona: Svetlana Amberga, [email protected], Tālrunis 66016736

Semināra programma