Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 2021.gada 16.martā plkst. 15.00, lietotnē Cisco Webex Meetings (https://alojasnd1.webex.com/meet/valdis.barda).

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona:Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja Sabīne Stūre, tel.25749131, e – pasts [email protected]

copy-of-ukp-sede-16-03-2021_-002