Alojas Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA pakalpojumi tiek sniegti TIKAI ATTĀLINĀTI, sazinoties ar SALA vadītāju SABĪNI STŪRI, tālr. +371 25749131, e-pasts: sabine.sture@aloja.lv vai SALA projektu koordinatori ZANI LAPŠĀNI-CELMU, tālr. +371 25716927, e-pasts: zane.lapsane.celma@aloja.lv.

Alojas pilsētas bibliotēkas struktūrvienība “Bibliotēka “SALA”” klientiem nodrošina pakalpojumus TIKAI EPIDEMIOLOĢISKI DROŠĀ VIDĒ pieņemot klientus, kuri kopā ar personu apliecinošu dokumentu var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu.

Bibliotēkā:

  • Bibliotēkas reģistrētie lasītāji uzrādot personu apliecinošu dokumentu un sadarbspējīgu vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu var individuāli veikt grāmatu apmaiņu un lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai, ja telpā bez apmeklētāja un bibliotēkas darbinieka nav citu cilvēku.
  • Lietotāji bez vakcinācijas/pārslimošanas sadarbspējīga sertifikāta bibliotēkas apmeklējumu piesaka, kā arī grāmatas iepriekš rezervē.
  • Bibliotēkā vienlaicīgi drīkst atrasties __ cilvēki.

Klienti bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas tiks apkalpoti, ja telpā neatradīsies citas personas.

Atrodoties SALĀ jāievēro 2 metru distance un pareizi jāvalkā sejas maska (aizsedzot degunu un muti).

SALĀ nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna, izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu un SALU individuāli apmeklē tikai tādas personas pavadībā, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāts.

Par epidemioloģisko drošību atbildīgās personas:

Alojas Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja SABĪNE STŪRE

Tālr. +371 25749131, E-pasts: sabine.sture@aloja.lv

Alojas pilsētas bibliotēkas struktūrvienība “Bibliotēka “SALA”” vadītāja IEVA PRAULIŅA

Tālr.: +371 64030324, E-pasts: ungurpils.biblioteka@aloja.lv

sala-darbiba-arkartejas-situacijas-laika