12. aprīlī, Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “SALA”, norisinājās Biznesa izmēģinājumu laboratorijas noslēguma pasākums. Tas ir projekts, kas pusotra mēneša garumā notika Limbažu novada pašvaldības aģentūrai “LAUTA” sadarbojoties ar Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centru. Apmācību ciklā iesaistījās 30 dalībnieki, no tiem 24 Limbažu novada iedzīvotāji.

Biznesa izmēģinājumu laboratorijas laikā notika apmācības par sešām dažādām tēmām: “Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība un korporatīvā sociālā atbildība”, “Sociālā uzņēmējdarbība”, “Fokusēšanās uz mērķi”, “Mārketinga stratēģija un zīmols”, “Pičošana – prezentēšanas māksla”, “Finanses”. Katras apmācību dienas noslēgumā tika organizētas arī tikšanās ar uzņēmējiem, kuri dalījās ar savu iegūto pieredzi uzsākot un attīstot savu uzņēmējdarbību, kā arī pastāstot par sava uzņēmuma iesaisti sociālā vai sociāli atbildīgā uzņēmējdarbībā.

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā apmācības notika tiešsaistē, taču situācijai mainoties, dalībnieki satika savus kolēģus klātienē. Tikšanās reizē katrs no viņiem ieskicēja savu biznesa ideju, kuru plāno attīstīt vai kurā jau pašlaik darbojas. Aktīvākie apmācību dalībnieki saņēma apliecības par Biznesa izmēģinājuma laboratorijas apmācību beigšanu. Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” pārstāvji aicināja attīstīt savas biznesa idejas un pieteikties Atbalstam komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā, pieteikties šim konkursam var līdz 29. aprīlim. Apmācību noslēgumā organizatori atzina, ka apmācību cikls bija ļoti interesants un bija viegli sadarboties un cer uz turpmāku sadarbību organizējot šādus vai līdzīgus pasākumus. Arī dalībnieki izteica pateicību par interesanto, iedvesmojošo, izglītojošo un vērtīgo pieredzi, kā arī atzina, ka tikties klātienē ir daudz patīkamāk un interesantāk. Apmācību organizatori saņēma arī dalībnieku ieteikumus nākamo apmācību organizēšanai.

Pasākuma noslēgumā organizatori pateicās visiem, kuri iesaistījās projektā, kā arī mudināja dalībniekus attīstīt savu biznesa ideju.

Teksts: Zane Lapšāne-Celma, Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra “SALA” vadītājas v.i.

Foto: Ilze Millere, Inguna Kucina