Sēdi organizē: Limbažu novada pašvaldības aģentūra LAUTA
Sēdes vieta klātienē: Sila iela 2, Salacgrīvā.
Sēdes laiks: 16.05.2022., plkst. 15.00

Sēdes darba kārtībā:

1. Tikšanās Salacgrīvā, Rīgas ielā 13, veikalā-izstāžu zālē “Radīts piejūrā”.

2. Sapulces turpinājums JUIC “Bāka”, Sila iela 2, Salacgrīva. Limbažu novada domes komiteju sēžu un domes sēdes darba kārtības jautājumi. Aktualitātes pašvaldībā Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.

3. Diskusija par Uzņēmēju dienām, Uzņēmēju kvartālu, Uzņēmēju gada balvu un balli.

4. Citi aktuāli jautājumi, ierosinājumi un informācija:
4.1. Atbildes uz iepriekšējā sēdē uzdotajiem jautājumiem;
4.2. Padomes priekšsēdētājas un padomes dalībnieku ierosinājumi;
4.3. LNUKP nosacījumi un komunikācija dalībniekiem.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Vairāk informācijas:

t. 26138261, 25716927, 29431187