No 30. maija līdz 1. jūlijam Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursa otro kārtu “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2022. gadā”.

Konkursa mērķis – veicināt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā.

Vienam konkursa uzvarētājam pieejamā pašvaldības atbalsta summa ir līdz  3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro).

Konkursa pieteikuma sagatavošanas laikā, 7. jūnijā no plkst. 11.00 – 12.00, Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” rīkos informatīvu semināru par konkursa nosacījumiem, biežāk uzdotajiem jautājumiem, atbalsta jomām.

Ar 2022. gada konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā” nolikumu un pieteikuma veidlapu var iepazīties šeit;

Limbažu novada pašvaldības Alojas, Limbažu un Salacgrīvas apvienības pārvalžu pakalpojumu sniegšanas centros.

Papildus informācija par konkursa nosacījumiem, sazinoties ar uzņēmējdarbības konsultantiem:

  • Alojā – Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “Sala”, Liepu ielā 3, Ungurpilī, tālr. 25716927;
  • Limbažos – Limbažu uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības attīstības centrā, Burtnieku ielā 2, tālr. 26138261;
  • Salacgrīvā – Salacgrīvas uzņēmējdarbības atbalsta centrs “Bāka”, Sila iela 2, Salacgrīvā, tālr. 29431187.

Viens pretendents var iesniegt 1 (vienu)  konkursa pieteikumu. Iesniegtos pieteikumus vērtēs komisija 6 speciālistu sastāvā.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas veidi:

  1. cauršūts (caurauklots) konkursa pieteikums ievietojams aizlīmētā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2022.gadā” un personīgi iesniedzams Limbažu novada pašvaldības Limbažu administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos vai Salacgrīvas apvienības pārvaldē, kas atrodas Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, vai Alojas apvienības pārvaldē Alojā, Jūras ielā 13, iesūtot papildus konkursa pieteikumu elektroniskā formā uz e-pasta adresi: pasts@limbazunovads.lv. Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese;
  2. konkursa pieteikumu nosūtot pa pastu Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, ar norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2022.gadā”, iesūtot papildus konkursa pieteikumu elektroniskā formā elektronisko versiju uz e-pasta adresi: pasts@limbazunovads.lv;
  3. konkursa pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pasts@limbazunovads.lv ar norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2022.gadā”.