LIMBAŽU NOVADA UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE.

 

Sēdi organizē: pašvaldības aģentūra  LAUTA

Sēdes vieta klātienē: Uzņēmējdarbības atbalsta centrs SALA

Liepu iela 3, Ungurpils, Limbažu novads.

Sēdes laiks: 14.06.2022., plkst. 15.00

 

Sēdes darba kārtībā:

  1. Iepazīšanās ar Uzņēmējdarbības atbalsta centru SALA.
  2.  Limbažu novada domes komiteju sēžu un domes sēdes darba kārtības jautājumi. Aktualitātes pašvaldībā Māris Beļaunieks, Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks.
  3. Diskusija par Uzņēmēju balvu nominācijām.
  4. Citi aktuāli jautājumi, ierosinājumi un informācija:

4.1. Atbildes uz iepriekšējā sēdē uzdotajiem jautājumiem;

4.2. Padomes priekšsēdētājas un padomes dalībnieku ierosinājumi:

4.2.1. Par saistošiem noteikumiem “ Par Limbažu novada pašvaldības nodevām ”;

4.2.2. Par sadarbību ar izglītības iestādēm.

 

Vairāk informācijas:

t. 26138261, 25716927, 29431187