seeta

Limbažu novada sakoptākās sētas konkursam ir pagarināta pieteikšanās līdz 11. jūlijam. Objektu vērtēšana notiek no 21. jūlija līdz 5. augustam.

Konkursa pirmajā kārtā objektu pieteikt un pieteikumu iesniegt var ikviens Limbažu, Alojas un Salacgrīvas pilsētu un pagastu apvienības savrupmāju un dārza māju, lauku sētu īpašnieks, uzņēmējs vai jebkura cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar objekta īpašnieku. Konkursa otrajā kārtā piedalās katras apvienības pārvaldes visu nomināciju uzvarētāji.

Konkursu plānots organizēt divās kārtās:

 • Pirmā konkursa kārta notiek pilsētu un pagastu apvienību līmenī. Konkurss notiek Limbažu pilsētas un pagastu apvienības pārvaldē, Salacgrīvas pilsētas un pagastu apvienības pārvaldē un Alojas pilsētas un pagastu apvienības pārvaldē;
 • Otrā konkursa kārta notiek Limbažu novadā, un tās laikā konkursa vērtēšanas komisija vērtē katras nominācijas labāko īpašumu katrā pilsētu un pagastu apvienībā.

No vērtēšanai pieteiktajiem īpašumiem no Limbažu, Alojas un Salacgrīvas pilsētu un pagastu apvienībām, vērtēšanas komisija izvēlas un piešķir konkursa “Limbažu novada sakoptākā sēta 2022” uzvarētāju nominācijas:

 • Lauku sēta;
 • Savrupmāja pilsētā vai ciemā;
 • Daudzdzīvokļu māja;
 • Pakalpojumu vai sabiedrisks objekts.

Kā pieteikties?

 • Dalības pieteikumu, norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontaktinformāciju – vārdu un tālruņa numuru, nosūta uz e-pasta adresi pasts@limbazunovads.lv vai piesaka mutiski pa telefonu 26545574 līdz 11. jūlijam;

Vērtēšana un apbalvošana:

Konkursa vērtēšanas kritēriji ir vieni un tie paši abu kārtu konkursos.

 • Objektu vērtēšana notiek no 2022.gada 21. jūlija līdz 5. augustam;
 • Pirmajā kārtā ar pašvaldības un novada uzņēmēju sarūpētām balvām katrā nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus;
 • Otrajā kārtā ar naudas balvām katrā nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot pirmajai vietai 150, 00 EUR, otrajai vietai 100,00 EUR, trešajai vietai 70,00 EUR, speciālbalvai 70 EUR.
 • Otrajā kārtā ar goda plāksnēm katrā nominācijā apbalvo pirmo vietu ieguvējus.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks kādā no apvienības pārvalžu un Limbažu novada nozīmīgā svētku reizē, par apbalvošanu tiks paziņots nominantiem personīgi un divas nedēļas iepriekš www.limbazunovads.lv.

 

Konkursa nolikums: