Aicinām interesentus pieslēgties PoliRural tiešsaistes semināriem, kuros iespējams uzzināt vairāk par attīstības plānošanas metodēm. Trešdien, 13. jūlijā plkst. 16:00 (pēc Latvijas laika) notiks seminārs “Sistēmdinamiskā modelēšana lauku attīstības plānošanā”, bet vēl pēc nedēļas – otrdien, 19. jūlijā plkst. 15:30 (pēc Latvijas laika) – “ Uz misiju orientēta reģionālā attīstība: iespējas un izaicinājumi”. Darba valoda – angļu. Dalība semināros ir bez maksas.

Reģistrēšanās:

13. jūlija seminārs https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xhH9uBGwSauo3A9qQIOS2g

19. jūlija seminārs https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_i1Ux7OI2TtGmzf4vV8N2qg

Abi pasākumi ir Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) programmas projekta PoliRural partnerības organizētā semināra cikla noslēdzošie semināri.

Iepriekš notikuši jau divi semināri, kuru ieraksti skatāmi YouTube platformā. Cikla pirmajā seminārā – “Uz darbībām vērsta “nākotnēšana” lauku attīstībai” – tika aplūkota nākotnes scenāriju prognozēšana un vīzijas izmantošana lauku attīstības veicināšanā (ieraksts skatāms šeit: https://youtu.be/m66wjhqLbg0), savukārt otrajā seminārā “Semantiskais pētnieks. Tekstizraces metode viedai izpētei” interesenti tiek iepazīstināti ar spēcīgu teksta analīzes rīku, kas darbojas ar strukturētiem un nestrukturētiem datu avotiem un ir palīgs politikas veidotājiem, pētniekiem, prognozēšanas speciālistiem un citiem, kuriem, strādājot ar lielu informācijas apjomu, jāpieņem lēmumi ierobežotā laikā (ieraksts skatāms šeit: https://youtu.be/Y0YlBi6n2yM).

 

 

Jautājumiem: Lelde Ābele, projekta PoliRural vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, lelde.abele@vidzeme.lv

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv