Vidzemes lauku Partnerība Brasla izsludina LEADER projektu konkursa XIII kārtu uzņēmējdarbības atbalstam!

Projektu iesniegumu pieņemšana 12.11.2022-12.12.2022

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS): https://eps.lad.gov.lv/login

Vairāk informācijas par projektu konkursa XIII kārtu: https://ej.uz/konkursa_XIII_karta

 

brasla