LNUKP_logo

LIMBAŽU NOVADA UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE.

 

Sēdi organizē: pašvaldības aģentūra  LAUTA

Sēdes vieta klātienē: Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrs “Sala”,  

                                    Liepu iela 3, Ungurpils

Sēdes pieslēgums attālināti: (webex platformā)

Sēdes laiks: 22.11.2022., plkst. 15.00

 

Sēdes darba kārtība:

 

 1. Iepazīšanās ar Alojas uzņēmējdarbības atbasta centra “Sala” vadītāju (uz noteiktu laiku) Inesi Mētriņu;
 2. Limbažu novada domes komiteju sēžu un domes sēdes darba kārtības jautājumi. Aktualitātes pašvaldībā. Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
 3.  Ceļu apsaimniekošana Limbažu novadā, ierosinājumi turpmākai apsaimniekošanai. (ziemas un vasaras apsaimniekošana, ceļu kvalitātes bojājumu atjaunošana, pretputeksnes posmi), Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Agris Blumers.
 4. Par Limbažu novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un atsavināšanu, Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Māris Beļaunieks.
 5. Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2023-2030 izstrādes gaita un priekšlikumi tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai. Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” direktore Ilze Millere.
 6. Aktualitātes decembrī:
  • Limbažu novada uzņēmēju forums,
  • Uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens uz Ādažiem,
  • Ziemassvētku tirgi.
 7. Cita informācija.

 

pieslēguma saite:

https://limbazi.webex.com/limbazi/j.php?MTID=me61c42c6316fca64f07bf7e3e9ee5bf4