ezers1
 
Ir brīži, kad katram cilvēkam ir dota iespēja izteikt savas domas par kopīgu nākotni mūsu novadā. 
 
Līdz 30.novembrim aicinām izteikt savu viedokli, aizpildot anketu!
 Aptaujas anketa ir anonīma, iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas izveidē.
 
📌Aptauja iedzīvotājiem – https://ieej.lv/iedzivotaju_anketa
📌Aptauja tūrisma uzņēmējiem – https://ieej.lv/turisma_uznemeju_anketa
📌Aptauja novada viesiem – https://ieej.lv/viesu_anketa
 
Paldies par Jūsu viedokli un līdzdalību!