Par stipru un darboties gribošu cilvēku esamību Limbažu novadā pārliecību guvām otrajā Spēku sarunu tikšanās reizē Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā Sala. Sarunas tēma bija brīvprātīgais darbs. Sarunu vadīja centra vadītāja Inese Mētriņa un Salacgrīvas centra “Bāka” uzņēmējdarbības konsultante Elīna Lilenblate.

Uz jautājumu, vai esi iesaistījies brīvprātīgajā darbā, visi septiņpadsmit dalībnieki atbildēja, ka JĀ.

 Ko dod brīvprātīgais darbs? Visi runātāji atzina, ka tas dod prieku sev un citiem. Noskaidrojām, ka darīt sabiedrībai derīgus darbus ir dzīvesveids un pašsaprotama sevis izpausme. Citādi nevar! Ar pamatojumu tam, uzņēmēja Anna Poindere skāra tēmu par ģimenisko pamatu darba prieka audzināšanā. Šādas kopā darbošanās formas meklējamas kopīgajās talkās, palīdzībā kaimiņiem, svētku kopā svinēšanā. Šīs tradīcijas veidojās ģimenēs vai vietējās kopienās. Ko gūstam no brīvprātīgā darba? Gandarījumu, piepildījumu, cilvēciskās nepieciešamības vajadzības apliecinājumu.

Par jaunatnes brīvprātīgā darba organizāciju novadā stāstīja Limbažu novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistes Madara Skrastiņa un Guna Krūmiņa. Šo kustību reglamentē gan Brīvprātīgā darba likums, gan  izstrādātais novada jauniešu brīvprātīgā darba nolikums.  Madara un Guna koordinē un atbalsta jauniešu iniciatīvu brīvprātīgā darba veikšanā. Sarunas dalībnieces skolnieces Sabīne Kozlovska no Alojas un Justīne Kaufmane no Limbažiem dalījās pieredzē pasākumu rīkošanā jauniešiem. Meitenes dara un ir gatavas darīt vairāk – īstenot idejas jauniešu saliedēšanā, palīdzēt organizēt pasākumus un realizēt savu ideju projektus. Jaunietes novērtē guvumu, ko dod sabiedriski derīgā darba veikšana, kas darītājam dod gandarījumu, palīdz apgūt papildus prasmes un būt aktīvam savā jauniešu kopienā.

Darba gaitas sākušais, un vēl jauniešu grupai piederīgais alojietis Andrejs Vaičuks no darba brīvajā laikā ir izveidojis un administrē Alojas pagasta mājaslapu. Tā viņš sevi apliecina būt vajadzīgam vietējai sabiedrībai. Tāpat Alojas Ausekļa vidusskolas absolvents  Klāvs Elsiņš, apguvis agronoma specialitāti Latvijas Lauksaimniecības universitātē, atgriezies savā vecāku saimniecībā, bet vēl arvien ir aktīvs studentu kustības vadītājs. Pašlaik organizē studentu konferenci.

Skolotāja Vita Jeisja, kas nesen savu dzīvesvietu ir atradusi Limbažos, kā mediatore sevi piepilda, atbalstot ģimenes un cilvēkus krīzes situācijās. Uzskata, ka palīdzība citam ir dzīves vajadzība un nepieciešamība.

Uzņēmēja, aktīva NVA vadītāja, alojiete Inga Možvillo sevi apliecina projektu vadībā, kā papildus darbā savā uzņēmumā. Biedrības “Ungurpils ezera saimnieks” īstenotie projekti – skatu tornis, rotaļu laukums, ratiņu taka gar ezeru ir projekti, kas nonākuši sabiedrības lietošanā. Tas Ingai sniedz gandarījumu par padarīto un ir sākums jaunām idejām.

Valmieras novada uzņēmuma Laux vadītājas Martu Vētru un Madaru Mesteri no Dikļiem uzskatām jau par savējām. Viņas savu dzīves formulu atradušas vietējā kopienā Ozolmuižā un Dikļos. Jaunietes savu uzņēmumu izveidojušas nepilnu gadu atpakaļ un brīvprātīgo darbu uzskata par pašsaprotamu lietu, jo tas veido vietējās kopienas pamatu.

Vēl vairāk darīt vēlās uzņēmēja Inese Banča ar dzīvesdraugu Vasonu, piedāvājot dalīties pieredzē biškopībā un lauksaimniecībā. Viņi ir gatavi sadarboties ar skolām, piedāvājot “Bišu stundu”, kā arī iepazīt lauku vidi un saimniekošanu tajā.

Arī alojiete un uzņēmēja Inga Upatniece, līdz šim palīdzot citiem, vēlās vietējā kopienā darīt vairāk.

Atpūtas vietas “Meža salas” vadītājs un saieta “Trejdeviņi” dalībnieks Roberts Šilings pauda viedokli, ka brīvprātīgais darbs ir dzīvesveids. Nav robežu starp brīvprātīgi un obligāti. Ja darbs ir kā hobijs, tad kā pašsaprotama lieta, to saņem  sabiedrība. Tad nav robežu starp brīvprātīgi un biznesu.

 Kā zināt, kas darāms? Kam vajadzīga palīdzība? Kā var palīdzēt citiem katra prasmes un zināšanas?

Atbildot uz šiem jautājumiem, noskaidrojām, ka sabiedrībā vairāk par to būtu jārunā, lūdzot palīdzību vai aicinot uz kopā darīšanu. Pašiem iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, kopienām, pilsētu un pagastu pārvaldēm jābūt aktīvākām un drosmīgākām uzrunāt sabiedrību. Limbažu izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības speciāliste Vaira Ābele aicināja iedzīvotājus, iestāžu darbiniekus un uzņēmējus iesaistīties projektos sociālajā jomā, kas uzlabotu labbūtību sabiedrībā un uzņēmējdarbībā.

Prāta vētrā par šo tēmu radās ideja, ka jābūt kopējai platformai, kur šādas ziņa publicēt. Tūlīt pēc pasākuma sevi pieteica alojiešu darba grupa, kas Alojas pagasta mājaslapā veidos sadaļu “Darīts dara darītāju”, kurā būs iespēja sludināt pasākumus vai palīdzības lūgumus brīvprātīgā darba piesaistei. Ar jaudu esam iesākuši un ceram, ka kustība attīstīsies tālāk visā novadā.

Kopā darot un palīdzot otram, mēs varam uzlabot savu dzīves telpu un dot prieku sev un citiem! Paldies sarunas dalībniekiem par iesaistīšanos!  Vērtīga bija katra klātbūtne šajā sarunā, jo ieguvām kontaktus, ieklausījāmies viens otrā, atradām domubiedrus un guvām papildus motivāciju.

 

Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Mētriņa

Foto: Elīna Lilenblate

1_ 2_ 3_6_6_4_