Lai piepildītas Lieldienu brīvdienas!

9.aprīlī, plkst. 18.00 skaista un aizraujoša filma !

Ieeja: 3 EUR 

BELLA — A5 SOC