SIA LLKC Limbažu konsultāciju birojs

aicina lauksaimniekus uz

KLĀTIENES INFORMATĪVAJIEM SEMINĀRIEM

PAR ATBALSTA MAKSĀJUMIEM 2023.GADĀ! 

18.04 plkst.11.00

Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “SALA”, Liepu ielā 3, Ungurpilī

19.04 plkst.11.00

Salacgrīvas uzņēmējdarbības atbalsta centrs “BĀKA”, Sila iela 2, Salacgrīvā

21.04 plkst.11.00

Limbažu novada administratīvā ēkā, Rīgas ielā16, Limbažos

Semināru tēmas:
* LLKC Limbažu KB aktualitātes.
* Atbalsta maksājumi un to saņemšanas nosacījumi, agrovide, ekoshēmas.
* Pieteikšanās kārtība EPS. Izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā.
* Saimniecības plānošanas rīks “Mans Lauks”. Pakalpojumi augkopībā Limbažu KB.
* VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā.

Lektori:
* Aigars Legzdiņš, LLKC Limbažu konsultāciju biroja vadītājs
* Nora Baranovska, ZVRLP ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja vietniece
* Dita Vanaga, VAAD Vidzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore
* Brigita Skujiņa, LLKC Limbažu konsultāciju biroja augkopības konsultante

Plašāka informācija un semināru darba kārtības::

https://ej.uz/KLP-Aloja

https://ej.uz/klp_salacgīva

https://ej.uz/klp_limbaži

afisa-klp-aprili_deUTA