Konkurss „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā”

Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursu “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā”. Šogad konkursam plānotais kopējais finansējums ir 10 500 EUR.

Konkursa mērķis ir  veicināt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā. Vienam konkursa uzvarētājam pieejamā pašvaldības atbalsta summa ir līdz 5000,00 EUR.

Konkursa pieteikuma sagatavošanas laikā Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” rīkos informatīvus seminārus par konkursa nosacījumiem, biežāk uzdotajiem jautājumiem, atbalsta jomām.

Papildus informāciju par konkursa nosacījumiem varat uzzināt, sazinoties ar uzņēmējdarbības konsultanti Salacgrīvas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “BĀKA” Elīnu Lilenblati, tel.nr. +371 29431187elina.lilenblate@limbazunovads.lv

Konkursa pieteikumu iesniegšanas periods ir no šī gada 1. aprīļa līdz 30. septembrim un vērtēšanas komisija kopā sanāks 2 reizes. Viena reize būs jūlijā, otra oktobrī.

Šī gada apstiprinātais konkursa nolikums atšķiras ar iepriekšējo gadu konkursa nolikumiem, jo, ieklausoties un ņemot vērā iedzīvotāju un Uzņēmēju konsultatīvās padomes ieteikumus, ir veiktas izmaiņas: palielināts konkursa grants vienam pieteikumam no 3000 EUR uz 5000 EUR, kā arī pieteikties var pašnodarbinātas personas.

Vērtēšanas komisijas sastāvā būs: Limbažu novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Ģirts Ieleja, Limbažu novada domes deputāts Dāvis Melnalksnis, AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” pilnvarots pārstāvis, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Siguldas biznesa inkubatora pilnvarots pārstāvis, SIA „Krogzeme” valdes loceklis Andris Krogzems, Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padomes priekšsēdētāja Anna Poindere.

Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības aģentūras LAUTA mājaslapā www.lauta.lv un Limbažu novada mājaslapā www.limbazunovads.lv

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir šeit:

Atbalsts komercdarbībai