Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tradicionāli rīko ikgadējo konkursu „Latvijas Labākais tirgotājs 2018”. Konkurss ir demokrātisks bezpeļņas pasākums, kura galvenais mērķis ir panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras paaugstināšanu, tirgotāju un krodzinieku profesionalitātes pieaugumu, kā arī popularizēt labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus un to darbiniekus. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Alojas novada… Lasīt vairāk


29. jūnijā plkst. 10.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēka “Sala” tikšanās ar Limbažu novada pieaugušo izglītības koordinatori Vairu Ābeli.  Klātesošie tiks informēti par pieaugušo izglītības iespējām. Strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām 403 izglītības programmas šādās nozarēs:  ēdināšanas pakalpojumi un… Lasīt vairāk


8. jūnijā Ministru prezidents Māris Kučinskis reģionālajā vizītē apmeklēja Alojas novadu, lai tiktos ar Alojas novada uzņēmējiem un domes vadību.   Tikšanās laikā Ministru prezidents informēja par valstī notiekošajiem reformu procesiem, akcentējot šobrīd notiekošo finanšu sektora reformu. Viņš apliecināja, ka valsts ir gatava īsā laika periodā reformēt finanšu sektoru, būtiski samazinot riskantas naudas apjomu tajā.… Lasīt vairāk


Praktiskās apmācības biznesa plāna rakstīšanā 16. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 16.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”.   Pašvaldības biznesa konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā ietvaros tiek organizētas praktiskas apmācības biznesa plāna rakstīšanai. Ja vēlies realizēt vai attīstīt uzņēmējdarbību ražošanas, dizaina, mūsdienīgo tehnoloģiju, izklaides vai kādā citā jomā, šī ir lieliska iespēja mācīties un… Lasīt vairāk


Alojas novada pašvaldība izsludina “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā”. Konkursa mērķis: veicināt jaunu komersantu veidošanos Alojas novadā, motivējot iedzīvotājus sava biznesa uzsākšanai.   Konkursa pieteikumu iesniegšana Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064 no 7. maija līdz 11. jūnijam.   Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, Alojas novadā vismaz 6 mēnešus dzīvesvietu deklarējis iedzīvotājs, kurš… Lasīt vairāk


2018. gada 10. maijā no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala” (Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas novads) Seminārs nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem Seminārā tiks apskatītas tēmas: Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšana pašnodarbinātām personām. Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem par ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Pārskatu iesniegšanas kārtība. Reģistrēšanās ar pievienotās vērtības… Lasīt vairāk


RSU Darba drošības un vides veselības institūts organizē semināru “Drošība un veselība lauksaimniecības darbos”   2018.gada 15. maijā, plkst. 9:30 līdz 15:30 Alojas novads, vieta tiks precizēta   Semināra mērķis:  Nodrošināt ar informāciju svarīgākajām darba aizsardzības prasībām darba vietās un būtiskākajām problēmām, kā iespējamiem risinājumiem un labo praksi lauksaimniecības uzņēmumos attiecībā uz nelaimes gadījumu un arodslimību skaita… Lasīt vairāk